NAUJIENOS

„Studenčiokai atėjo“

1991 m. sausio m. 8 d. rytą aš ir kiti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakulteto studentai ruošėmės paskaitai. Tuo metu atėjo fakulteto prodekanas Algimantas Šatas ir pasakė: „Vyrai skubiai renkamės kieme“.

Paskutinė pagarba mirusiam bendražygiui

2021-01-07, ketvirtadienį, 12 val., Vilniuje M. K. Paco g. 4 šarvojimo salėje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai pagerbė a. a. dim. plk. ltn. Antaną Gasparą