UŽUOJAUTA GEDIMINUI TRAKIMUI

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos vardu reiškiu užuojautą Vilniaus skyriaus KASP Štabo būrio nariui, skyriaus Garbės teismo nariui Gediminui Trakimui, šiandien, sausio 3 d. palaidojusiam mylimą mamą, Oną Trakimienę.

PRO MEMORIA. Ona Trakimienė, gimė 1927 metų liepos 21 d. Kaišiadorių apskrities Žąslių valsčiaus Migučionių kaime. Velionė buvo Lietuvos partizano, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio, žmona. Jaunystėje Ona Trakimienė buvo Didžiosios Kovos apygardos štabo ryšininke, vėliau iškentė tremtį. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę priklausė Tremtinių ir politinių kalinių sąjungai, Konservatorių partijai, 1996 m. liepos 8 d. buvo priimta į LKKSS Klaipėdos skyrių. LKKSS nario bilietas Nr. 03-0017.  Amžiną atilsį duok Onai, Viešpatie!

Paskelbta Naujienos, Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *