Visų Šventųjų ir Vėlinių išvakarėse

2021-10-31 Liepynės kapinėse

Pagerbtas mirusiųjų ir žuvusiųjų, palaidotų Vilniaus ir Ukmergės kapinėse atminimas 

Kiekvienais metais Visų Šventųjų dieną Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai uždega žvakutes ant Nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusių karių savanorių kapų Vilniaus Rasų, Antakalnio, Ukmergės Vaižganto, Dukstynos  kapinėse ir mirusių  1990–1991 m. kariuomenės kūrėjų savanorių kapų Vilniaus Liepynės kapinėse.

Spalio 31 d. Vilniuje šią tradiciją pratęsė LKKSS VAS nariai Vytautas Račkauskas ir Linas Ladiga.
Liepynės kapinėse žvakutės buvo uždegtos ant kiekvieno besiilsinčio LKKSS VAS sklype (LKSS VAS narių: Sigito Jegelevičiaus, Jevgenijaus Miliausko, Algirdo Meškausko, Antano Markausko, Kęstučio Jono Malašausko, Modesto Chmieliausko, Zigmo Polinausko, Vytauto Jakevičiaus, Vytauto Mikalausko, lygiai prieš metus mirusio Alberto Taločkos, ką tik nauju antkapiu papuošto Arūno Baliukonio, prieš dvi savaites čionai atgulusio Petro Slavinsko,  LKKSS VAS nario sūnaus Arūno Dilio, Laisvės kovų dalyvio Juozo Artūro Flikaičio) kapo,  taip pat ant LKKSS VAS narių Vaclovo Janušausko ir Raimondo Valiūno, palaidotų kitose tų kapinių vietose, kapų.
Rasų kapinėse, be tipiniais gelžbetoniniais kryželiais pažymėtų 1920 m. žuvusių ir mirusių Lietuvos karių kapų, buvo pagerbti ir legendinės Lietuvos žvalgės Marcelės Kubiliūtės, kovotojos už lietuvių teises Lenkų okupuotame Vilniuje Šv. Zitos draugijos pirmininkės Uršulės Steponavičiūtės, Lietuvos kario savanorio Vytauto Valterio kapai.
Antakalnio kapinėse tradiciškai žvakutės buvo uždegtos ant išlikusių Nepriklausomybės kovų ir 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių kapų, taip pat LKKSS VAS narių Virginijaus Česnulevičiaus, Romualdo Katino, Petro Šakalinio, Algirdo Antano Smaidrio, Pranciškaus Vainučio, Vytauto Jasulaičio, Stanislovo Jako amžinojo poilsio vietų.
Lapkričio 1-ąją aplankyti LKKSS VAS narių Jono Stanislovo Juodišiaus, Rimanto Baltušio, Miko Cibulsko kapai ir Lietuvos kariuomenės 1944 m. karių savanorių memorialas Sudervės kapinėse, Lietuvos kario savanorio Petro Biržio – Pupų Dėdės kapas Saltoniškių kapinėse, LKKSS VAS nario Gedimino Jurčiukonio kapas Saulės kapinėse.

LKKSS VAS narys vyr. ltn. Audrius Vareikis lapkričio 1 d. pagerbė Laisvės kovotojus Ukmergės Vaižganto ir Dukstynos bei Lėno kapinėse. Tarp kitų Dukstynos kapinėse partizanų memoriale žvakelė buvo uždegta ir ant LKKSS VAS nario mons. Alfonso Svarinsko kapo.  Ukmergės Vaižganto g. senosiose kapinėse žvakelės padėtos prie 70-ies antkapių kryžių, skirtų Pirmojo pėstininkų DLK Gedimino pulko kariams, kurių dauguma žuvo už  Lietuvos nepriklausomybę.

2021-10-31 LKKSS VAS nario Sigito Jegelevičiaus kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Jevgenijaus Miliausko kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Algirdo Meškausko kapo Liepynės kapinėse2021-10-31 LKKSS VAS nario Antano Markausko kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Kęstučio Jono Malašausko kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Modesto Chmieliausko kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 Liepynės kapinėse2021-10-31 LKKSS VAS nario sūnaus Arūno Dilio kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Zigmo Polinausko kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Vytauto Jakevičiaus kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Vytauto Mikalausko kapas Liepynės kapinėse2021-10-31 LKKSS VAS nario Alberto Taločkos kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Arūno Baliukonio kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 Laisvės kovų dalyvio Juozo Artūro Flikaičio kapas Liepynės kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Petro Slavinsko kapas Liepynės kapinėse2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Vaclovo Janušausko kapo Liepynės kapinėse 2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Raimondo Valiūno kapo Liepynės kapinėse2021-10-31 Žvakutės Lietuvos kariams savanoriams, palaidotiems Naujųjų Rasų kapinėse 2021-10-31 Naujųjų Rasų kapinėse 2021-10-31 Naujųjų Rasų kapinėse 2021-10-31 Naujųjų Rasų kapinėse2021-10-31 Prie Marcelės Kubiliūtės kapo Naujųjų Rasų kapinėse 2021-10-31 Kovotojos už lietuvių teises Uršulės Steponavičiūtės kapas Naujųjų Rasų kapinėse 2021-10-31 Žvakutė nežinomajam Lietuvos kariui Rasų kapinėse 2021-10-31 Rasų kapinėse2021-10-31 Rasų kapinėse 2021-10-31 Rasų kapinėse 2021-10-31 Prie LK kūrėjo savanorio Vytauto Valterio ir jo šeimos kapo Rasų kapinėse2021-10-31 Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Antakalnio kapinėse su žvakučių nešuliu 2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Virginijaus Česnulevičiaus kapo Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Antakalnio kapinėse2021-10-31 Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Antakalnio kapinėse2021-10-31 Antakalnio kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Romualdo Katino kapas Antakalnio kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Petro Šakalinio kapas Antakalnio kapinėse 2021-10-31 LKKSS VAS nario Algirdo Antano Smaidrio kapas Antakalnio kapinėse2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Pranciškaus Vainučio kapo Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario, pirmojo atsikūrusios LKKSS pirmininko Vytauto Jasulaičo kapo Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Prie LKKSS VAS nario Stanislovo Jako kapo Antakalnio kapinėse 2021-10-31 Prie Lietuvos kario Jurgio Potiejaus kapo Antakalnio kapinėse2021-11-01 LKKSS VAS nario Jono Stanislovo Juodišiaus kapas Sudervės kapinėse 2021-11-01 LKKSS VAS nario Rimanto Baltušio kapas Sudervės kapinėse 2021-11-01 LKKSS VAS nario Miko Cibulsko kapas Sudervės kapinėse 2021-11-01 Sudervės kapinėse2021-11-01 Lietuvos kariuomenės kūręjo savanorio Petro Biržio – Pupų Dėdės kapas Saltoniškių kapinėse2021-11-02 LKKSS VAS nario Gedimino Jurčiukonio kapas Saulės kapinėse2021-11-01 Lėno (Ukmergės r. sav.) kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Mons. Alfonso Svarinsko kapas Ukmergės Dukstynos kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Ukmergės Dukstynos kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Ukmergės Vaižganto g. kapinėse. A.Vareikio nuotr.2021-11-01 Ukmergės Vaižganto g. kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Ukmergės Vaižganto g. kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Ukmergės Vaižganto g. kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Ukmergės Vaižganto g. kapinėse. A.Vareikio nuotr. 2021-11-01 Verkių kapinėse

Paskelbta VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *