Vilniaus skyriaus atstovai stebėjo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą

Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą Krašto apsaugos ministerijoje 2015 m. gegužės 11 d. stebėjo du LKKSS VAS nariai: Dalius Butkauskas ir Vidas Švedas. Abu LKKSS stebėtojai konstatavo, kad Krašto apsaugos ministerija gerai pasiruošė šios procedūros vykdymui. Daugiau informacijos apie tai sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą:

Vido Švedo įspūdžiai:

Kompiuteris sugeneravo bendrą šaukiamųjų sąrašą, kuriame telpa virš 100 000 piliečių, vėliau pagal iš anksto sugalvotą algoritmą atsitiktinės atrankos būdu sugeneruoti 6 regioniniai sąrašai pagal KASP rinktines. Procesas yra maksimaliai skaidrus, nes kiekvienas suformuotas sąrašas papildomai įrašomas į CD, kad būtų galima, reikalui esant, sutikrinti, ar atitinka pavardės.

Stebėtojai patvirtindavo sugeneruotą sąrašą ir jis būdavo automatiškai pateikiamas pasirašymui KAM ministrui R. Olekui. Sąrašą ministras pasirašydavo e-parašu. Iš viso šaukimus gaus 36 825 šaukiamojo amžiaus LR piliečių, iš kurių bus atrinktas likęs trūkstamas skaičius šauktinių. Iš anksto buvo paskelbtas savanoriškai užsiregistravusių kario prievolininkų skaičius, kuris buvo 1136 asmenys, ir tai sudaro beveik trečdalį planuotų pašaukti į tarnybą visų šauktinių. Vėliausiai iki gegužės 13 d. šie sąrašai bus paskelbti KAM-o interniatiniame puslapyje.

Paminėtinas  KAM atstovų pateiktas faktas, kad per paskutiniuosius ankstesnių metų šaukimus virš 60 proc. priverstinai pašauktų šauktiniai turėdavo sveikatos sutrikimų, tuo tarpu šiuo metu tik 10-15 proc. užsiregistravusių savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą asmenų nepraeina medicininės komisijos.

Daliaus Butkausko įspūdžiai:

„Ant širdies palengvėjo“, kadangi tapo aišku, kad šauktinių kariuomenė Lietuvoje tikrai grąžinama. Taigi, atrodo, kad  galime  kiek lengviau atsikvėpti. Ištaisyta klaida, padaryta  2008 metais. Tuo metu vykdžiusių  atsakingas pareigas valstybės, vyriausybės, kariuomenės vadovų tarpe buvo ir J. Olekas, ir nesusivokiant geopolitinėje situacijoje buvo priimtas per daug skubotas ir lengvabūdiškas sprendimas panaikinti šauktinių kariuomenę. Dabar gi, tas pats J. Olekas, spaudžia mygtuką, kad šauktinių sąrašas būtų kuo skubiau ir skaidriau sudaromas. Kiek tragikomiška situacija, tačiau pati renginio atmosfera, proceso organizavimo skaidrumas ir principų aiškumas suteikia vilties, kad vėl judame teisinga kryptimi.

Lietuvoje suregistruota dešimtys tūkstančių potencialių šauktinių, jų pašaukimo karinės tarnybon tempai, manau, labai realistiškai pasverti, parengti atsižvelgiant į finansines, logistikos galimybes.

Tempai, kuriais jaunuoliai savanoriškai apsisprendžia pasirinkti karinę tarnybą (apie 200 per savaitę) gali netrukus apversti situaciją aukštyn kojom. Juk  iki rugpjūčio 24 dienos, kuomet galutinai bus baigtas šauktinių atrankos į  3000 vietų formavimo etapas, savanorių sąrašas gali ir viršyti šį skaičių. Manau, kad po įspūdžių, kuriais pasidalins pirmoji atstatytų šauktinių banga baigusi savo karinę tarnybą, pamatysime, kad turime savanoriškai norinčių atlikti karinę tarnybą vyrų perteklių.

 

Paskelbta Naujienos, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *