Artimiausioje ateityje turime parengti visaapimantį valstybės gynybos planą

Vyriausiojo prezidento patarėjo ats. gen. ltn. Jono Vytauto Žuko sveikinimo žodis konferencijoje „Piliečio galimybės gintis ir ginti valstybę“

Gerbiami konferencijos dalyviai,
Noriu visus pasveikinti Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Džiaugiuosi matydamas, kad gynybos klausimai domina vis platesnį Lietuvos piliečių ratą. Visuomenės įsitraukimas, mūsų supratimu, yra būtinas norint visapusiškai užtikrinti nacionalinį saugumą ir efektyvią šalies gynybą.
Ne paslaptis, kad viešosiose diskusijose gynybos klausimais iki šiol daugiausia dėmesio sulaukdavo Lietuvos kariuomenės ir kitų ginkluotųjų struktūrų pasirengimas atremti karinio pobūdžio grėsmes. Visuomenės ar piliečių dėmuo taip pat būdavo labai svarbus, bet ilgą laiką jam nebuvo skiriama pakankamai dėmesio arba to dėmesio trūko. Padėtis ėmė pastebimai keistis po Rusijos agresijos Ukrainoje, nusprendus grąžinti šaukimą į karinę tarnybą buvo sudarytos sąlygos platesniam požiūriui į šalies gynybą. Lygiagrečiai augo ir savanoriškas visuomenės įsitraukimas. Šiandien visuomeninės organizacijos – tokios kaip Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos ginklų savininkų asociacija, Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjunga – plečia veiklą, šviečia savo narius ir aktyviai prisideda, kad augtų bendras visuomenės pasirengimas dalyvauti valstybės gynyboje.
Rimtas trūkumas yra tai, kad mes iki šiol esame parengę tik ginkluotos gynybos planus, neturime plano, kuris apibrėžtų visuomenės ir valstybės institucijų atsaką į galimą karinę agresiją (aš pabrėšiu: ne tiktai visuomenės įsitraukimą, bet ir kitų valstybės institucijų, kaip tai buvo šaltojo karo laikais). Neturime plano, kuris tiksliai numatytų, kokį vaidmenį turi atlikti pilietinis neginkluotas pasipriešinimas. Tokį visaapimantį valstybės gynybos planą būtina parengti artimiausioje ateityje. Šiame procese turi dalyvauti visos atsakingos valstybės institucijos, ir toks yra Lietuvos Respublikos Prezidento siekis. Negalima sau leisti ignoruoti piliečių, kurie nori dalyvauti valstybės gynyboje, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių negali to daryti ginklu.
Siekiant aukščiausio tikslo – efektyvios valstybės gynybos – kiekvieno piliečio indėlis yra labai svarbus. Tereikia sudaryti sąlygas atsiskleisti geriausioms pilietiškai nusiteikusių asmenų savybėms ir individualioms pastangoms. Kiekvienas, kuris nori prisidėti prie šalies gynybos, privalo rasti savo vietą.
Šiandienė diskusija yra puiki proga plačiau pažvelgti į valstybės gynybos klausimus. Tikiuosi, kad ji sudarys sąlygas ne vien apsikeisti nuomonėmis, bet ir pasiekti konkrečių rezultatų. Tegul ši diskusija tampa mums kelrodžiu stiprinant valstybės ir jos piliečių pasirengimą gintis.
Ačiū už dėmesį.

Paskelbta Pilietinė gynyba, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *