AtA Kazimierui Gediminui Ruzgiui

LKKSS VILNIAUS SKYRIAUS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ATSISVEIKINIMAS

Kazimieras Gediminas Ruzgys, LKKSS VAS Visuomeninių organizacijų būrio narys, pašarvotas sausio 15 d. nuo 13.00 val. šv. Ignoto bažnyčioje. Karstas išnešamas laidoti penktadienį, 13.15 val. Laidoti velionį numatyta Rokantiškių kapinėse.

VAS nariai kviečiami rinktis bendrai atsisveikinti su velioniu ketvirtadienį, 18.00 val., prie įėjimo į šv. Ignoto bažnyčios rūsio menę. Visuomeninių organizacijų būrio vadas Valentinas Šapalas pasirūpins gėlių krepšiu/vainiku. VAS valdybos narys Virginijus Kirvaitis į laidotuves atneš Lietuvos vėliavą. VAS nariai kviečiami ketvirtadienį ateiti su LKKSS beretėmis, tamsiai apsirengus. Galintys, kviečiami pastovėti garbės sargyboje prie karsto, atiduoti paskutinę pagarbą velioniui. Dalyvavimas penktadienį išlydėjime iš šv. Ignoto bažnyčios, pagal kiekvieno VAS nario galimybes.

PRO MEMORIA

G.K. Ruzgys2015 m. sausio 14 d., mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 1941 metų birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, Kazimieras Gediminas Ruzgys.

Velionis gimė 1920 m. rugpjūčio 14 d. Kaune. Nuo 1930 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Aktyvus sportininkas, dalyvavo I Lietuvos tautinėje olimpiadoje, veikė skautų draugijoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo draugovės adjutantas. 1936 m birželį baigęs gimnaziją įstojo į Karo mokyklą, kareivio stažuotę atliko 2-jame pėstininkų pulke. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 spalio 1 d. baigė Karo mokyklą, tačiau dėl politinių motyvų karo laipsnis jam nebuvo suteiktas, paleistas į karininkų atsargą. 1940 m. įstojo į VDU statybos fakulteto Architektūros skyrių. 1940 m. pabaigoje universitete subūrė antisovietinę pogrindinę grupę, kuri 1941m. pradžioje įsitraukė į Lietuvių aktyvistų frontą. 1941 birželio 4 d. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, kilus Vokietijos – SSSR karui išlaisvintas. 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, prisidėjo prie pulkininko J. Vėbros vadovaujamų sukilėlių, vadovavo žvalgybos būriui. Vokiečių okupacijos metais tęsė studijas. 1944 m. pabaigoje persikėlė į Vilnių, dirbo Architektūros valdyboje, vėliau dėstė Dailės akademijoje. 1945 m. lapkričio mėn. NKVD suimtas Vilniuje, pervežtas į Kauną, kur tardytas, kankintas, luošintas, po keturių mėnesių įkalintas Kauno kalėjime. 1946 m. balandžio mėn. paleistas. Negalėdamas tęsti studijų Kaune, įsidarbino Lietuvos dailės fondo vyr. inžinieriumi Vilniuje. Vėliau dirbo Respublikinėse architektūros-planavimo dirbtuvėse, dėstė Dailės institute, įgydamas architekto dailininko kvalifikaciją. Nuo 1965 m. dirbo Liaudies ūkio tarybos Centriniame konstravimo-projektavimo biure, vėliau Techninės estetikos instituto pramoninio dizaino skyriaus vedėju. Kartu 1970-80 metais skaitė paskaitas VU psichologijos ir prekybos katedrose, iki 1987 m. – Liaudies ūkio darbuotojų tobulinimosi institute.

Lietuvos dizainerių sąjungos garbės narys (nuo 1990 m.). Atkūrus nepriklausomybę vienas pirmųjų 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių sąjungos kūrėjų, Vilniaus skyriaus pirmininkas, sąjungos vicepirmininkas, nuo 1993 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) narys, nuo 1998 m. – LAKS centro valdybos narys, nuo 2007 metų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys.

K. G. Ruzgys apdovanotas skautų ordinu „Už nuopelnus“ (1938 m.). LDK Gedimino ordino 1-jo laipsnio (1998 m.), Savanorių (2001 m.), Lietuvos nepriklausomybės (2000 m.) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (2001 m.) medaliais.

Velionis, kartu su žmona Danute, užaugino sūnų Gediminą ir dukrą Auksę.

Amžiną atilsį duok Kazimierui Gediminui Ruzgiui, Viešpatie!

VAS valdyba


Kartu liūdi www.alkas.lt: Anapilin iškeliavo 1941 m. birželio sukilimo dalyvis Gediminas Ruzgys

Paskelbta Antroji banga, Pro memoria, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *