Buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas skelbiamas palaimintuoju

2017 m. birželio 25 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks  skelbimo palaimintuoju apeigos.  Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos apeigoms Katedros aikštėje Vilniuje vadovaus Popiežiaus Legatas kardinolas Angelo Amato 

Daugiau informacijos: www.ordinariatas.lt

Būk istorinio įvykio liudininku!

Teofilius (Teofilis) Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kadariškių k., Alantos vls., Utenos aps. 1887 – 91 m. mokėsi Antalieptėje, vėliau Daugpilio gimnazijoje, 1892 – 1900 m. – kunigų seminarijoje Sankt Peterburge. 1900 m. kovo 4 d. įšventintas į kunigus, paskirtas į Bikavos parapiją Latvijoje. Nuo 1910 m. Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas Sankt Peterburge.
1923 m. sovietinės valdžios suimtas, nuteistas 3 metams kalėjimo, kalintas Maskvoje. 1925 m. paleistas, grįžo į savo parapiją.
1928 m. gruodžio  8 d. popiežiaus Pijaus XI paskirtas tituliniu Matregos vyskupu ir Mogiliovo arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus pagalbininku. 1929 m. vasario 9 d. slaptai konsekruotas.
1929 m. lapkričio 24 d. vėl suimtas, 11 mėn. kalintas kalėjime, nuteistas 10 metų, išvežtas į lagerį Solovkų salose, Baltojoje jūroje. Po 21 mėn. perkeltas į kalėjimą Leningrade, vėliau į lagerį prie Leningrado. Visiškai nusilpęs perkeltas į kalėjimo ligoninę Maskvoje.
Lietuvos Vyriausybei sutarus su sovietine valdžia dėl pasikeitimo kaliniais 1933 m. spalio 1 d. išleistas iš kalėjimo grįžo į Lietuvą.
1934 m. Romoje priimtas Popiežiaus Pijaus XI, nuvyko susitikti su JAV lietuvių bendruomenėmis. 1936 m. aplankė Egiptą ir Šventąją Žemę.
Grįžęs  apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose.
1940 m. gegužės 14 d. Ministrų taryba leido KAM nuo 1940 gegužės  10 d. priimti vyskupą neetatiniu (dėl amžiaus) civiliu tarnautoju vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigoms eiti. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. liepos 2 d. iš tarnybos atleistas.
1943 n. sausio 9 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru.
1946 m. gruodžio 18 suimtas. 1947 m. rugsėjo 27 d. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 metams, išvežtas į kalėjimą Vladimire, nuo 1954 m. gegužės 28 d. lageryje Potmoje, Zubovo Polianos r., Mordovijoje.  Visai išsekęs gyveno invalidų namuose.
1956 m. grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Birštone. Turėdamas Apaštalų Sosto leidimą,  1957 m. gruodžio 25 d. slapta konsekravo vyskupu Vincentą Sladkevičių. Dėl to 1958 m. valdžios prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas suteikė arkivyskupo titulą.
1962 m. rugpjūčio 20 d. mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 5 tomas, 188-189 p. bei www.teofilius.lt

 

Paskelbta Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *