Įvyko LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus visuotinis narių susirinkimas

Vasario 26 d. išrinkti atstovai į LKKSS valdybą, LKKSS VAS valdybos, revizijos komisijos, garbės teismo nariai

Šeštadienį LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje sušauktas pakartotinis visuotinis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narių susirinkimas taip pat patvirtino Skyriaus veiklos 2020 – 2021 metais ataskaitą ir finansinės veiklos ataskaitą, išklausė Revizijos komisijos ir Garbės teismo ataskaitas.

Dėkojame už darbą
buvusiems LKKSS valdybos nariams nuo LKKSS VAS Audriui Demeniui, Vytautui Račkauskui, Sauliui Stelmokui, Gintautui Šnirui,
LKKSS VAS XIV valdybos pirmininkui Sauliui Pečeliūnui, pirmininko pavaduotojui Alfredui Šklenskui, sekretoriui Pauliui Diliūnui, išdininkui Marijui Bizevičiui, nariui Algiui Mateikai,
LKKSS VAS XIV revizijos komisijos pirmininkui Vytautui Račkauskui, nariams Vytautui Gečiauskui ir Sauliui Stelmokui,
LKKSS VAS XIV garbės teismo pirmininkui Antanui Burokui, nariams Bronislovui Juozaičiui ir Arnoldui Kulikauskiui.

Linkime sėkmingo darbo  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos ir labui
Skyriaus atstovais į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybą išrinktiems Sauliui Pečeliūnui, Gintautui Šnirui, Sauliui Stelmokui ir Gediminui Trakimui;
skyriaus XV valdybos pirmininkui Linui Ladigai, pirmininko pavaduotojui Vytautui Račkauskui, sekretoriui Audriui Vareikiui, iždininkui Marijui Bizevičiui, atsakingam už informacinę sklaidą nariui Raimundui Vaikšnorui;
skyriaus XV revizijos komisijos nariams Vytautui Gečiauskui, Vidui Švedui, Algimantui Švegždai;
skyriaus XV garbės teismo nariams Antanui Burokui, Bronislovui Juozaičiui, Jonui Juodkai.

Fotoreportažas iš renginio publikuojamas skiltyje FOTOGALERIJA—>2022 METAI

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *