Kartu švęskime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

2 komentarai
K. Gasparas Genzbigelis

Noriu visus Lietuvos Kariuomenės kūrėjus pasveikinti su mūsų atkovota Laisvės diena Kovo 11 d. Širdis džiaugiasi, kad tie puikūs vyrai šiandien žygiavo Gedimino prospektu, vadovaujami atsargos pulkininko Rimo Litvino, darniai koja kojon, pasitempę ryžtingi ir išdidūs. Nors taip nesenai, atlaikę milicijos ir kgb provokacijas Sąjūdžio laikais, prisiekę mirti 1990 ir 1991 m. pakartojo Lietuvos Partizanų priesaiką ir jos iki šiol nesulaužė. Okupanto raudonajai armijai tebesiautėjant tėvų žemėje kūrė Lietuvos kariuomenę, ujami atgal į valdžios postus prasibrovusių komunistų, kgbistų ir visokio plauko kolaborantų. Be jokio atlygio, beginkliai, alkani, apiplyšę dienas ir naktis saugojo jaunos Valstybės laisvės daigus, paaukojo pačius gražiausius savo gyvenimo ir savo artimųjų metus, bet liko ištikimi ir tvirti savo dvasia.
Matėsi žmonių pagarba ir jų pilni meilės ir pasididžiavimo žvilgsniai. Viskas tikrai pakilu ir galime visi džiaugtis, kad atlaikėme visus išbandymus. TIK LIŪDNA, KAD NEI VIENAM ŽURNALISTUI, AR LIETUVOS NACIONALINIAM LRT, AR ŠIAIP politikui MES NEEGZISTUOJAME. Ar teko nors kartą pamatyti tuos valingus stiprius VYRUS – LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJUS – nors viename ekrane nors sekundei prasukant pro juos kameras? Ar matė kas nors į kampą nugrūstus veteranus, pro kuriuos išdidžiai net nosies nepasukdami prapėdina valdžiažmogiai, specialiai nusukdami nosis, ir bėga kuo greičiau susispiesti ten, kur „elitas“,kur visos TV kameros. KAI KAM MŪSŲ LIETUVOJE JAU NEBĖRA.
Galime būti dėkingi LIETUVOS KARIUOMENĖS VADUI Generolui V. J. ŽUKUI, SAVANORIŲ PAJĖGŲ ANKSTESNIEMS IR DABARTINIAMS VADAMS, KURIEMS MES DAR IŠLIKOME VIENA ŠEIMA.
TIK NIEKAIP NESUPRANTU, IŠ KUR TIEK NEAPYKANTOS ŽINIASKLAIDAI, KAI KURIEMS POLITIKAMS MŪSŲ ATŽVILGIU. GAL JIE NEGALI MUMS ATLEISTI, KAD MŪSŲ NEIŠŽUDĖ TADA 1991 m., o gal likę gyvi primename jiems, kad po mūsų bus kiti. BUVOME ESAME BŪSIME, nes atėjome iš tų, kurie žuvo vardan tėvų žemės prieš mus? Manau mums nebūtina save matyti ekranuose, prispaustų metų naštos, bet pasitempusių šviečiančiais veidais, pasiryžusių, kad ir šiandien pastoti kelią bet kokiam priešui, BET BŪTINA, KAD LIETUVA IR YPAČ LIETUVOS VAIKAI ŽINOTŲ, JOG MES BUVOME ESAME IR BŪSIME JAU SAVO VAIKUOSE.

Vytautas Račkauskas

Dėkoju Gasparui Genzbigeliui už ilgą, patriotišką ir gražų komentarą-sveikinimą…

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *