Konferencija „Trys Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kartos“

2019 m. rugsėjo 14 d., Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko konferencija „Trys Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kartos“, skirta atšvęsti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atkūrimo 25-etį (LKKSS VAS skyrius atkurtas 1994-09-02 toje pačioje Ramovėje). Konferenciją organizavo LKKSS VAS valdyba ir skyriaus aktyvas. Renginys finansuotas LKKSS VAS iždo lėšomis.
LKKSS VAS nariai parengė  4 pranešimus, prisiminimais ir įžvalgomis dalinosi Antrosios kartos LK kūrėjas savanoris, 1944-1953 m. Partizaninio karo dalyvis, partizanas Albinas Kentra-Aušra (vietoj negalėjusio dalyvauti pranešėjo Gedimino Trakimo). Renginį vedė LKKSS VAS narys Linas Ladiga, LKKSS VAS valdybos pirmininkas, Kovo 11-osios akto signataras Saulius Pečeliūnas ir LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas.
Pirmiausia buvo įnešta LKKSS VAS vėliava (vėliavnešys Rimantas Šileikis), sugiedotas Lietuvos himnas ir tylos minute pagerbti mirę LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nariai bei visos Lietuvos kūrėjai savanoriai.
Prieš pranešimus, tarp jų ir po jų skambėjo puikios autorinės LK kūrėjo savanorio, plk. ltn. Valerijaus Šerelio dainos ir komentarai, dažnai savo turiniu sustiprinantys ir persipinantys su pranešimų mintimis.
I-oji LK kūrėjų savanorių karta. Pirmame pranešime „1919-1920 m. savanoriai – Lietuvos kariuomenės kūrėjai“ pranešėjas dokt. ats. mjr. Gintautas Jakštys intriguojančiai iškėlė pagrindinę pranešimo mintį, kad Nepriklausoma Lietuva buvo reikalinga patiems lietuviams, todėl jie ir ėjo jos ginti. Ne visur tuo metu buvo „laimėta“, bet svarbiausia, kad galutiniame variante „nebuvo pralaimėta“, kas tuo metu nutiko ne vienai už savo nepriklausomybę kovojusiai kaimyninei tautai. Klausytojai salėje susidomėję mintimis grįžo į Lietuvos Respublikos kūrimosi pradžią. G. Jakščiui puikiai pavyko „apšildyti klausytojus“, įvedant juos į LK kūrėjų savanorių gimimo ir veikos epopėją…
II-oji LK kūrėjų savanorių karta. Partizanas A. Kentra, šiemet atšventęs garbingą 90-ies metų jubiliejų, savo gyvais prisiminimais ir įžvalgomis, per savo patirtis, klausytojus nukėlė į 1941 m. birželio sukilimo ir partizaninio karo laikus. Antrame pranešime „Žygis į 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo vietą“ pranešėjas vrš. Ernestas Kuckailis subtiliai perteikė situaciją kaip partizanų vadams ir juos lydinčiai apsaugai buvo sudėtinga atvykti, išdiskutuoti minėtą Deklaraciją,  spręsti organizacinius reikalus ir ,svarbiausia, saugiai parvykti  atgal, kai visur siautėjo sovietiniai okupaciniai kariniai padaliniai ir juos remiantys vietiniai kolaborantai.  Salėje klausytojų susidomėjimas augo, „atmosfera vis labiau elektrinosi“, nes abu kalbėtojai šauniai „verpė“ LK kūrėjų savanorių veikos giją.
III-oji LK kūrėjų savanorių karta. Trečiame pranešime „LR Aukščiausiosios Tarybos gynyba 1991 metais“ pranešėjas ats. mjr. Albertas Daugirdas, žinodamas, kad salėje dauguma dalyvių patys dalyvavo Seimo rūmų gynyboje, perteikė savo pasakojimą taip, kaip pasakoja apie tai jaunimui, moksleiviams ir studentams, jauniems kariams. „Jums liko viena valanda… apsispręsti… išeiti ar likti ir ginti Aukščiausiosios Tarybos rūmus…“ – tokiais žodžiais A. Daugirdas pradėjo savo pranešimą apie kūrėjus savanorius. Šis įtaigus pranešimas, parodantis „Dovydo ir Galijoto kovą“ tapo konferencijos pranešimų ašimi. Paskutinis, ketvirtasis pranešimas „Vilniaus universiteto studentai – kariai-savanoriai (1991-1993 m.) ir kiti studentų kariniai padaliniai“, skaitytas ats. ltn., dr. Vytauto Račkausko, parodė, kad kovoje už laisvę dalyvavo ne vien to meto 40-60-čiai kovotojai, bet buvo aktyvus ir 18-25 m. amžiaus studentiškas jaunimas,  organizavęs aktyvius karinius padalinius, tiek Vilniuje, tiek Kaune.
Po pranešimų LKKSS VAS 25-čio proga pasveikino LK Sausumos pajėgų vadas, kūrėjas savanoris, brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, taip pat perdavęs linkėjimus nuo KAM ministro R. Karoblio ir LK vado gen. mjr. V. Rupšio; LKKSS valdybos pirmininkas ats. kpt. Linas Mažonas ir LKKSS Kauno skyriaus valdybos pirmininkė dr. Aušra Jūrevičiūtė (visi įteikė LKKSS VAS ir prisiminimo dovanėles). Sveikinimo žodį tarė Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Arūnas Marcinkevičius. Taip pat pasveikino, bet daugiau kalbėjo apie nūdienos problemas ginant LR nuo informacinio karo antpuolių buvęs pirmosios LKKSS valdybos narys, Lietuvos Nepriklausomybės Gynimo Sausio 13-osios Brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas Laimas Dieninis.  Pabaigoje visi dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai.
Išnešus LKKSS VAS vėliavą visi dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo taurei vyno. Diskusijos, prisiminimai ir nuoširdus bendravimas dar tęsėsi apie porą valandų. Visi išsiskirstė pakilios nuotaikos, kaip ir priklauso minint garbingą LKKSS VAS jubiliejų.
Šventėje dalyvavo 82 LKKSS VAS nariai ir kviestiniai švečiai iš Vilniaus, Kauno ir Marijampolės.

ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys
2019-09-15

Fotoreportažas iš renginio publikuojamas skirsnyje FOTOGALERIJA-.2019 METAI

2019-09-14 LKVĮ karininkų ramovėje.

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *