„Lietuva eina neginkluoto pasipriešinimo keliu“

3 komentarai

Mūsų Sąjūdžio ir jo vadovo V. Landsbergio tikslas buvo iškovoti LAISVĘ pilietinio pasipriešinimo okupantų režimui būdu. Mes juo tikėjome, todėl stengėmės išvengti ginkluoto konflikto. Daugelį objektų okupantų kariuomenė užgrobė, todėl Parlamentas (Lietuvos širdis) tapo paskutiniu mūsų bastionu. Jeigu būtų jį užgrobę, tai toliau būtume vedę minų karą, naikindami okupantus ir jų kolaborantus – komunistus visoje
Lietuvos teritorijoje. Tam mes buvome neblogai pasiruošę!

Būkime pasiruošę ir dabar. Kviesčiau energingas, gal truputi nuobodžiaujančias namuose, išauginusias seniai vaikus moteris tapti savanorėmis sanitarėmis, jei kada prisieitų slaugyti sužeistus karius (neduok Dieve, kad toks reikalas iškiltų). Atsiliepkit, kurios būtumėte pasiryžusios, tokiai tarnystei. Tikiu, kad atsiras, kas mus suburs, apmokys slaugos ir pagalbos teikimo meno, suteiks psichologinių žinių ir t.t. Vaidotėnai yra pažadėję suorganizuoti kokią nors stovyklą, kad taptume rezervistėmis.

Gedimino nuomonė

Juozai, nesuprantu kas čia darosi su atsargos ir dimisijos kariais. Kad karininkijai (išskyrus dimisijos), bent jau Vilniaus, Ramovė nereikalinga, pastebėjau seniai. Mat, mano nuomone, neskaitlingi tarnaujantys, išskyrus Lietuvos kariuomenės dienos šventimą, ten lankosi tik tada, kai užklysta koks nors generolas. Manau, kad ir Kariuomenės kūrėjams LKKSS tinklalapis galimai reikalingas tik kaip skelbimų lenta. Juk jokios reakcijos nei į sveikinimus (kad ir į eksministro KAD įkūrimo proga), nei į aprašomus įvykius nėra. Net internetas kariškiams, galimai, nereikalingas, gal tik mokesčiams susimokėti? Gal, sakau, visi nuseno tiek, kad neskaito laikraščių? Štai „Respublikoje“ buvo išspausdinti keli M. Jakimavičienės straipsneliai. Reagavo tik prorusijiški bydloidai, o kolegų, bendražygių (Iš AKS, LAKS, LKKSS) nei palaikomojo žodžio, nei pagyrimo, nei papeikimo- jokio. Gal, sakau, visi išmiro – atseit buvo, todėl dabar nėra, nebus niekada?

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *