Pašventintas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vilniaus Antakalnio kapinėse spalio 6 d., antradienį, minint antrąsias partizanų vado laidotuvių metines, pašventintas  ir pristatytas visuomenei jam skirtas paminklas.

Prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, kad simboliška, jog paminklas A. Ramanauskui-Vanagui atidengiamas praėjus vos dienai po Tarptautinės mokytojo dienos, nes jo gyvenimas ir auka tapo pasiaukojimo už Lietuvos laisvę pamoka.
Prezidentas pabrėžė, kad tai buvo skaudi Lietuvai pamoka, kainavusi dešimtis tūkstančių gyvybių.
„Bet ji mus išmokė, kad laisvę mylintys lietuviai yra stipresni už brutalią prievartą, kad jų nepalaužė išdavystės, kankinimai, žudymai, artimųjų palaikų išniekinimas. Šioje pamokoje sužinojome, kokios didelės reikėjo aukos, kokia didelė kaina yra sumokėta už tai, kad mes galėtume naudotis jos vaisiais – gyventi laisvėje ir taikoje“.
„Šiandien tęsiame pamoką jau žinodami, kad tiesa anksčiau ar vėliau nugali. Vanago budeliai tikėjosi, kad išniekinę jo palaikus, pakasę juos nežinomame kape Našlaičių kapinėse jie amžiams palaidos ir jo atminimą“, – sakė prezidentas.
„Koks gi panašus yra visų okupantų mąstymas – šimtmečiu anksčiau lygiai taip pat mąstė sukilėlių Kalinausko ir Sierakausko budeliai, juos užkasdami nežinomame kape ant Gedimino kalno“.
Bandymas slėpti laisvės kovotojų palaikus „pasitarnavo dar didesnei jų šlovei“.
„Tačiau nė vienų engėjų sumanymas nepavyko, kaip tik, pasitarnavo dar didesnei laisvės kovotojų šlovei – mes atradome ir garbingai palaidojome ir XIX ir XX amžių savo didvyrius, jų vardas dabar žinomas kiekvienam Lietuvos vaikui, kiekvienam iš mūsų. Gali būti, kad kai kurių laisvės kovotojų palaikų galbūt niekada nerasime, bet mes nenustosime jų ieškoti, kaupti istorinių žinių apie jų gyvenimus, paaukotus vardan Lietuvos laisvės“, – sakė G. Nausėda.
Jis pabrėžė, kad paminklu A. Ramanauskui-Vanagui išreiškiama amžina padėka ir pagarba jam bei visiems, kam jis vadovavo.
Prezidentas pridūrė, kas „vien paminklų nėra gana – būtina tęsti herojų žygdarbius“.

Po šalies vadovo sveikinimo kalbos pristatant paminklą sekė arkivyskupo Gintaro Grušo malda, kuria palaimintas Valstybės vadovų panteone pastatytas paminklas.

A. Ramanausko-Vanago atminimas taip pat pagerbtas tylos minute, kovos už laisvę daina, prie paminklo valstybės vadovų ir kitų šalies pareigūnų vardu, skambant karinio orkestro muzikai, padėti vainikai.

Ceremonijoje dalyvavęs pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis žurnalistams sakė, jog paminklas A. Ramanauskui-Vanagui reikšmingas ne tik jo paties, bet ir Lietuvos kovos už laisvę atminimui
„Labai didelė reikšmė šito paminklo, nes pats asmuo buvo kovojančios Lietuvos vadas, bet tai – pati kovojanti Lietuva, kuri atmetė melą, neva ji pasidavė, buvo laiminga vergijoje – mes to prisiklausėme daug“.
„Mes įrodome, ką Lietuva vertina, dėl ko kovojo, dėl ko žmonės galvas padėjo, todėl tas paminklas yra reikšmingas – ne tik Vanago atminimui, bet ir Lietuvos kovos atminimui ir įtvirtinimui“, – teigė jis.
V. Landsbergis pridūrė, kad „kova“ ir „rezistencija“ vis dar nesibaigė.
„Taip, deja, yra, kad tęsiasi stribų, NKVD-istų pastangos suniekinti rezistenciją ir tuo pačiu – laisvės idėją“, – kalbėjo V. Landsbergis.
„Rezistencija prieš tą politinę propagandą tęsiasi, ji nesibaigė. Gal baigsis tada, kai išnyks tos komunos palikuonys ir kai ta imperija taps normalia valstybe“, – svarstė jis.

Pagal kam.lt, lrt.lt informaciją


Brig. gen. Adolfo Ramanausko – Vanago paminklo pašventinimo ceremonijoje dalyvavo 6 narių Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS) būrys su skyriaus vėliava (aprangos kodas – juodas kostiumas ir juoda beretė su kokarda). Dar virš 10 LKKSS VAS narių atstovavo kitas visuomenines organizacijas, chorą “AIDAS” ar stovėjo pavieniui… (aprangos kodas – karinė uniforma arba juodas kostiumas ir juoda beretė su kokarda). Taip pat ceremonijoje dalyvavo LKKSS Kauno ir Šiaulių skyrių atstovai su savo skyrių vėliavomis.

LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojo ltn., dr. Vytauto Račkausko informacija

2020-10-06 Vilniaus Antakalnio kapinėse. LRT žinių nuotr.

Fotoreportažas iš renginio publikuojamas skiltyje FOTOGALERIJA–>2020 metai

 

Paskelbta Antroji banga, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *