Šaukiamas pakartotinis visuotinis LKKSS narių susirinkimas

1 komentaras
Gedimino nuomonė

Matomai tik kagebistai buvusiais nebūna. O kariuomenės kūrėjai priešingai. Kariuomenės kūrėjų degradaciją (nesugalvoju kokiu švelnesniu žodžiu galima būtų šitokį procesą mumyse- kariuomenės kūrėjuose pavadinti), mano nuomone, pradėjo patys kariuomenės kūrėjai, kai, atkuriant LKKSS, į jos gretas buvo priimami ir kariai, ir atitinkamu Įstatymu kariais nepaskelbti nepriklausomybės gynėjai. Prie LKKSS narių degradacijos prisidėjo ir tie kariai, kurie vietoje, Įstatymu leidžiamos dėvėti kario uniformos, pradėjo dėvėti juodas beretes su kokarda. Manau, kad Įstatymu suteikiamas Laisvės gynėjo kario savanorio teisinis statusas, aišku, jei kariai- kariuomenės kūrėjai turi savigarbos, galėtų padėtį ištaisyti.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *