Šaukiamas pakartotinis visuotinis LKKSS narių susirinkimas

2022 m. liepos 9 d., šeštadienį, 11:00 Lietuvos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas). Registracijos pradžia 10:30.

LKKSS VAS narių vykimui į susirinkimo vietą organizuojamas autobusas. Išvykimo vieta: LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė (Pamėnkalnio g. 13 Vilnius), išvykimo laikas: liepos 9 d. 9:00.
Norintys vykti autobusu kviečiami registruotis el. paštu lkkss.vas.info@gmail.com arba SMS tel. Nr. 8 687 04286 (būtina nurodyti besiregistruojančiojo vardą ir pavardę).

Birželio 11 d. šauktam visuotiniam LKKSS narių susirinkimui nesurinkus kvorumo, LKKSS valdyba birželio 11 d. posėdyje nusprendė sušaukti pakartotinį visuotinį LKKSS narių susirinkimą 2022 m. liepos 9 d., šeštadienį, 11:00 Lietuvos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas). Registracijos pradžia 10:30.

Visuotinio LKKSS narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Ataskaitos (veiklos, finansinės ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas, Revizijos, Etikos komisijos ataskaitos, skyrių pirmininkų ataskaitos);
  2. Rinkimai (Revizijos komisijos, Etikos komisijos rinkimai);
  3. Kiti klausimai (dėl LKKSS narių metinio mokesčio dydžio, dėl kai kurių skyrių veiklos tikslingumo).

Birželio 11 d. visuotiniame Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos susirinkime dalyvavo 55 sąjungos nariai:

LKKSS skyrius Sąraše tikrųjų narių Dalyvavo
1) Alytaus apskrities skyrius nepateikta 0
2) Kauno apskrities skyrius 84 27 32,1%
3) Klaipėdos apskrities skyrius 16 12 75,0%
4) Marijampolės apskrities skyrius nepateikta 0
5) Panevėžio apskrities skyrius nepateikta 0
6) Šiaulių apskrities skyrius nepateikta 0
7) Tauragės apskrities skyrius nepateikta 0
8) Telšių apskrities skyrius nepateikta 0
9) Utenos apskrities skyrius 14 2 14,3%
10) Vilniaus apskrities skyrius 156 14 9,0%
270 55

Jau vien pagal dalyvavusių skyrių duomenis buvo būtina, kad susirinkime dalyvautų bent 136 LKKSS tikrieji nariai..

Fotoreportažas iš renginio publikuojamas skiltyje FOTOGALERIJA—>2022 METAI

2022-06-11 Lietuvos karininkų ramovėje. Valdo Mintauckio nuotr.

Paskelbta LKKSS veikla, Naujienos, Skelbimai.
  1. Matomai tik kagebistai buvusiais nebūna. O kariuomenės kūrėjai priešingai. Kariuomenės kūrėjų degradaciją (nesugalvoju kokiu švelnesniu žodžiu galima būtų šitokį procesą mumyse- kariuomenės kūrėjuose pavadinti), mano nuomone, pradėjo patys kariuomenės kūrėjai, kai, atkuriant LKKSS, į jos gretas buvo priimami ir kariai, ir atitinkamu Įstatymu kariais nepaskelbti nepriklausomybės gynėjai. Prie LKKSS narių degradacijos prisidėjo ir tie kariai, kurie vietoje, Įstatymu leidžiamos dėvėti kario uniformos, pradėjo dėvėti juodas beretes su kokarda. Manau, kad Įstatymu suteikiamas Laisvės gynėjo kario savanorio teisinis statusas, aišku, jei kariai- kariuomenės kūrėjai turi savigarbos, galėtų padėtį ištaisyti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *