Suteikta materialinė parama kariuomenės kūrėjo artimiesiems

2013 m. spalio 29 d. Lietuvos kariuomenės  kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdyba gavo a.a. ats. kpt. Algimanto Sauliaus našlės Rimutės prašymą dėl materialinės pagalbos, susijusios su paminklo pastatymu buvusiam mūsų skyriaus nariui. Valdyba apsvarstė šį prašymą bei remdamasi skyriuje patvirtintais ,,Materialinės paramos skyrimo LKKSS VAS nariams (jų artimiesiems), valstybinių institucijų ir asociacijų iniciatyvoms principais“ nedelsiant suteikė maksimalią galimą paramą. Taip pat buvo sutarta, kad esant poreikiui 2014 m. bus ieškoma papildomų galimybių padėti buvusio mūsų nario artimiesiems.

Priminsiu, kad ats. kpt. Algimantas Saulius mus paliko 2012 m. spalio 15 d. Algimantas gimė 1954 m. liepos 30 d. Klaipėdoje. Baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dirbo inžinieriumi Vilniaus statybos treste, „Audėjo“ fabrike. Krašto apsaugoje nuo 1990 m., tarnavo Pasienio apsaugos tarnybos Šalčininkų užkardos Tabariškių posto viršininku. Nuo 1991 m. sausio 8 d. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje, sausio 11 d. visa užkarda buvo perkelta saugoti Vyriausybės rūmų (dabar ten Užsienio reikalų ministerija). Lietuvos valstybei prisiekė 1991-01-11. Po sausio įvykių tęsė tarnybą VSAT štabe, Vilniaus rajono užkardoje, 1992 m. suteiktas leitenanto laipsnis. 1994 m. VSAT  perdavus Vidaus reikalų ministerijai, pasiliko kariuomenėje, tarnavo Vilniaus savanorių rinktinės štabo prievolės skyriuje, Geležinio Vilko brigadoje logistikos karininku. 2000 m. išėjo į atsargą, dirbo Lauko pajėgų štabe civiliu tarnautoju, inžinieriumi statybose, Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje parengties užtikrinimo specialistu. Aktyviai dalyvavo visuomeninių organizacijų – Savanorių kūrėjų sąjungos, Kariuomenės rezervo karių asociacijos – veikloje. Apdovanotas Sausio 13-osios ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliais.

 

 

Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas ats. mjr. Albertas Daugirdas,
skyriaus narys ats. ltn. dr. Vytautas Račkauskas

 

 

Paskelbta Naujienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *