A.A. Tomas Valentas Alencevičius

Sausio 27 d., eidamas 95-uosius metus, amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Tomas Valentas Alencevičius (1930-01-20 –2024-01-27)

Velionis nuo 1996-ųjų sausio buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės karių savanorių būryje.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2006 m.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie
Nuoširdi užuojauta velionio bendražygiams ir artimiesiems
LKKSS VAS valdyba

Atsisveikinimas su velionio žemiškaisiais palaikais sausio 29 d. (pirmadienį) 17:00 – 20:30 laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius) ir sausio 30 d. (antradienį) 9:00 – 14:00.
Šv. Mišios už velionį sausio 29 d. (pirmadienį) 18:30 Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje  (J. Matulaičio a. 3,  Vilnius).
Karstas išnešamas sausio 30 d. (antradienį) 14:00. Laidotuvės Karveliškių kapinėse.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai kviečiami sausio 30 d., antradienį, 12:30 pagerbti velionį. Aprangos ansamblis –kasdieninis-šventinis (pagal LKKSS VAS aprangos dėvėjimo rekomendacijas)  

 

Paskelbta Pro memoria, VAS nariai.
 1. Gaila ,kad informacija dažnai būna pavėluota. gal kiekvieno būrio vadas turėtų pasirūpinti ir daugiau domėtis savo būrio nariais ,nors retkarčiais juos pakalbinti telefonu ar el.laiškeliu.Tada nebūtų tokios atskirties ir užmaršties eilinių narių atžvilgiu .Gal jaunimas galvoja tik apie save ,bet turėtų nepamiršti ,kas yra ir mūsų LKKSS įkūrėjai pirmtakai.

 2. Atsakymas „Kasparui“:
  Apie gerb. velionio Tomo Valento Alencevičiaus mirties faktą ir laidotuves.

  Apie velionio, LKKSS VAS KASP 8R Karių savanorių būrio (KS) nario dim. gr. Tomo Valento Alencevičiaus netektį (mirė 2024-01-27) LK kūrėjų savanorių Vilniaus apskrities skyriaus bendruomenė buvo informuota 2024-01-28 viešoje LKKSS VAS internetinėje svetainėje „kariuomeneskurejai.lt“ (reikėtų karts nuo karto savo bendruomenės svetainę aplankyti ir paskaityti, Tamsta Kasparai). Labai ačiū už operatyvumą paskelbiant informaciją LKKSS VAS valdybos pirmininkui L.L.

  Antra, minėto KASP 8R Karių savanorių būrio vadas A. Š. apie velionio netektį savo būrio narius informavo per elektroninį paštą žinute, ji išsiųsta 2024-01-28 19:05 (laiško gavėjų sąraše esate ir Jūs, Tamsta Kasparai). Detalesnę informaciją apie T. V. Alencevičiaus laidotuvių eigą minėtas būrio vadas pakartojo 2024-01-29 10:19 (laiško gavėjų sąraše ir vėl esate minimas, Tamsta Kasparai).

  Trečia, KASP 8R Karių savanorių būrio vadas yra kalbėjęs su velioniu per mobilų telefoną, bet pokalbis buvo nerišlus (tik laidotuvių metu, pakalbėjus su velionio dukra, išaiškėjo, kad velionis jau sunkiai girdėjo, todėl pokalbis ir nesigavo).

  Išvada: prieš rašydamas apgailestavimus dėl vado neveiklumo ir reikalavimo jam skambinti visiems nariams (o kodėl patys nariai negali paskambinti vadui???) bei „verkavimo krokodilo ašaromis“, geriau būtumėte pagerbęs velionį savo apsilankymu, kaip to pačio būrio narys. Deja, Tamstos, Kasparai, nemačiau nei velionio pagerbime stovint Garbės sargyboje, nei kapinėse… Todėl jūsų, Tamsta Kasparai, „parypavimai“ dėl vadų neveiklumo yra ne vietoje, ir ne laiku.

  Ir pabaigai: Velionį Tomą Valentą Alencevičių pagerbė ir palaidojo apie 1/3 viso būrio narių (tiksliau 10 iš 31) – tai ir yra vienybė ir susiklausymas (nors dauguma narių ir labai garbaus amžiaus). Ir labai ačiū KASP 8R Karių savanorių būrio vadui A. Š. už rūpestį ir narių organizavimą minėtoms laidotuvėms.

  P.s. Komentaras skelbiamas siekiant informuoti LK kūrėjų savanorių bendruomenę, kad kai kurių narių tariami apgailestavimai ne visai atitinka realybę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *