Aplankykime kariuomenės kūrėjų savanorių kapus

2021-10-31 Liepynės kapinėse

Artėjant Vėlinėms dalinamės žinoma informacija apie buvusių LKKSS VAS narių amžinojo poilsio vietas Vilniaus miesto kapinėse

Antakalnio kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Virginijus Česnulevičius
1956 -2008
2- – Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje
2. Vytautas Jasulaitis
1929-2003
19- – Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys
3. Pranciškus Vainutis
1920-1998
21- – Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys
4. Romualdas Katinas
1945-2002
21- – – Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R būryje
5. Petras Šakalinis
1948-2007
21- – Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys
6. Algirdas Antanas Smaidrys
1935-2010
21- – Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
7. Levas Leiba Ritvas
1947-2002
Menininkų kalnelis Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
8. Stanislovas Jakas
1941-1998
Menininkų kalnelis Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys
9. Gintautas Zenkevičius
1962-2021
11-1- Nuo 2003 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje

Kairėnų kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Eugenijus Mykolas Jakimavičius
1929 – 2008
36-1-7 Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje
2. Bedulis Jonas
1937-2008
24-12-5 Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
3. Poliakas Marijonas
1935-2009
19-12-7 Nuo 1995 LKKSS VAS narys Šaulių būryje
4. Antanas Povilas Rimkus
1930-2010
21-20-8 Nuo 1994 LKKSS VAS narys Šaulių būryje
5. Juozas Leika
1923 – 2019
13-7-1 Nuo 2005 LKKSS VAS narys Šaulių būryje
6. Kostas Rėza
1928-2015
8-14-6 Nuo 2000 LKKSS VAS narys Šaulių būryje
7. Stasys Jonas Viltrakis
1929-2019
4-5-7 Nuo 1996 buvo LKKSS VAs narys KASP 8R DKA būryje

Karveliškių kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Petras Masiulis
1940-2000
37-5-18 laikinas kr. Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys
2. Algimantas Saulius
1954-2012
37-5-13 Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje
3. Klemensas Radzevičius
1932-2005
27-3-2 Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
4. Kazimieras Čypas
1942-1999
27-18-21 laikinas kr. Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
5. Antanas Dzevočka
1923-2014
68-8-13 1996-2009 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
6. Valentas Žilėnas
1943-2020
97A-7-2 Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje
7. Artūras Gvazdauskas
1964-2006
98-1-3 LKKSS steigėjas
8. Marijonas Klipčius
1933-2020
22C-10-33 bendra lenta visam kv. Nuo 2002 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
9. Rimantas Gvazdauskas
1691-2022
76-15-14 LKKSS steigėjas
Nuo 2021 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje
10. Leonardas Pranaitis
1925-2012
78A-7-13 Nuo 2001 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
11. Feliksas Vaitkaitis
1936-2021
80-6-10 1995-2006 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
12. Stanislovas Staniulevičius
1930-2006
55-9-4 Nuo 1999 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
13. Romualdas Grigalis
1931-2003
129-25-3 Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje

Liepynės kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Arūnas Baliukonis
1970 –2021
13S-1-12 Nuo 2020 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje
2. Albertas Toločka
1946 – 2020
13S-1-11 Nuo 2004 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje
3. Vytautas Mikalauskas
1959-2020
13S-1-10 Nuo 2005 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje
4. Vytautas Kazys Jakevičius
1945-2018
13S-1-9 Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje
5. Zigmas Polinauskas
1949-2018
13S-1-8 Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje
6. Modestas Chmieliauskas
1971-2014
13S-1-6 Nuo 2011 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje
7. Kęstutis Jonas Malašauskas
1949-2017
13S-1-5 Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje
8. Antanas Markauskas
1929-2016
13S-1-4 Nuo 1993 LKKSS VAS narys KASP 8 DKA būryje
9. Algirdas Meškauskas
1960-2015
13-1-3 2015 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
10. Eugenijus Miliauskas
1938-2015
13S-1-2 Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
11. Sigitas Jegelevičius
1938-2014
13S-1-1 Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje
12. Juozas Artūras Flikaitis
1933-2016
13S-2-13 Lietuvos laisvės kovų dalyvis
13. Petras Slavinskas
1946-2021
13S-2-14 Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje
14. Kazys Jonikas
1940-2022
13S-2-15 Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
15. Romualdas Šimanskas
1941-2022
13S-2-16 1996-2007 ir 2022 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
16. Vaclovas Janušauskas
1929 – 2013
8A-32-17 Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
17. Raimondas Valiūnas
1960-2016
7-5-3 Nuo 2012 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje

Rokantiškių kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Antanas Gasparas
1931-2020
Lakūnų kalnelis Nuo 1994 m. buvo LKKSS VAS narys  KASP 8R DKA būryje
2. Vincas Vyrukaitis
1942-2020
63-8-3 1994-2009 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
3. Jonas Rėza
1926-2004
64-6-11 Nuo 2000 buvo LKKSS VAS narys
4. Jonas Pratusevičius
1932-2006
77-6-15 Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
5. Valentinas Guršnys
1948-2021
43C-14-29 1993-1999 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje
6. Vincentas Gurskis
1931 – 2004
43-9-5 Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
7. Antanas Grigaliūnas
1947-2013
14-2-0 1996-1999 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje
8. Kazimieras Gediminas Ruzgys
1920-2015
12-8- – Nuo 2007 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
9. Antanas Girčys
1932 –2006
1-4-3 Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
10. Stasys Mikalauskas 
1941-2007
20-10-1 Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
11. Juozas Krakauskas
1914-2004
36-7-7 Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje
12. Zenonas Stuogis
1941-2008
10-4-2 Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys
13. Kazimieras Eimutis Katkevičius
1930-2020
2-15-3 1997-2007 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje

Salininkų Naujosios kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Juozas Prūsas
1971-2021
Koord. 6053544, 582841 Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
2. Juozas Tolvaiša
1926-2021
Koord. 6053537, 582851 Nuo 2002 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje

Saulės kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Gediminas Jurčiukonis
1945-2015
25- -231 Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys

Sudervės kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Jonas Stanislovas Juodišius
1938-2002
36- -9 Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys
2. Antanas Vitkauskas
1920-2002
29-12-2 Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
3. Sigitas Tadas Kutka
1945-2002
28-8-5 Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje
4. Rimantas Baltušis
1960-2000
34-3A-1 Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje
5. Petras Maštavičius
1932 – 2000
34-9-2 Nuo 1998 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje
6. Vytautas Mečislovas Žukas
1954-2004
30-10- – Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys
7. Mikas Cibulskas
1927-2012
15a Nuo 2003 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje

Saltoniškių kapinės

Vardas Pavardė Sektorius, eilė, kapavietė Pastabos
1. Valdemaras Uosis
1946-2018
13-11-19 1994-2011 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje

 

Paskelbta Skelbimai, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *