Draučių kaimo aukų pagerbimas

2015 m. vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai – dim. mjr. Antanas Burokas, dim. mjr. Jonas Juodka, ats. ltn. Vytautas Račkauskas ir ats. gr. Dainius Gudelis – aplankė „Draučių tragedijos“ memorialą (koplytstulpį), padėjo gėlių ir uždegė žvakutes.

Draučių kaime (Jauniūnų sen., Širvintų r.) 1998 m. vasario 15 d. ūkininkas Leonardas Zavistonovičius (58 m. amžiaus) iššaudė keturias šeimas: beginklius savo kaimynus ir jų svečius. Tam jis panaudojo legaliai turėtus ginklus – medžioklinį šautuvą IŽ-12 ir čekišką karabiną ZKK-601 su optiniais taikikliais. Per maždaug pusvalandį žudikas nušovė 8 žmones ir 2 sužeidė, iš kurių vienas vėliau, po savaitės, mirė ligoninėje. Iš viso, nuo žudiko rankos, žuvo 9 žmonės:
1. Jonas Bareika (40 m. amžiaus, Draučių kaimo gyventojas);
2. Marytė Rutkauskienė (virš 40 m., Draučių kaimo gyventoja);
3. Leonas Garbatavičius (56 m., Draučių kaimo gyventojas);
4. Vytautas Vrubliausas (38 m., Draučių kaimo gyventojas);
5. Jadvyga Vrubliauskienė (76 m., Draučių kaimo gyventoja);
6. Zofija Vrubliauskaitė (42 m., Širvintų miesto gyventoja);
7. Vanda Raudeliūnienė (66 m., Draučių kaimo gyventoja);
8. Dalia Kalibatienė (48 m., Vilniaus miesto gyventoja, KAM karininkė);
9. Vilius Kalibatas (17 m., Vilniaus miesto gyventojas, moksleivis).
AMŽINĄ ATILSĮ DUOK JIEMS, VIEŠPATIE, IR AMŽINOJI ŠVIESA JIEMS TEŠVIEČIA. TEGUL ILSISI RAMYBĖJE (bet neužmarštyje).
Deja, bet prie įvažiavimo į Draučių kaimą pastatytas širvintiškio J. Girdziuškos išdrožtas ąžuolinis koplytstulpis visiškai neprižiūrimas, apsamanojęs, nėra degintų žvakių, ar auginamų gėlių pėdsakų. Artimiesiems ir giminėms tai skaudi prisiminimų vieta, todėl gal ir nelankytina, bet Lietuvos visuomenė, ypač „Krašto apsaugos žmonės“, neturėtų pamiršti tokių įvykių, kad jie daugiau niekada nepasikartotų. LKKSS VAS nariai, pagerbę aukas ir nuodugniai apžiūrėję koplytstulpį, konstatavo, kad jam būtinas atnaujinimas, impregnavimas. Koplytstulpio atnaujinimo talką tikslinga organizuoti šiltuoju metų laiku, bet kas ją organizuos …? Draučių kaimo gyventojai dažniausiai tik „atidžiai stebi“ atvykėlius, ir tiek…
Po vizito Draučiuose, kariuomenės kūrėjai savanoriai nuvyko į aukų palaidojimo vietą Kernavės miestelio kapinėse. Ir ten buvo uždegtos žvakutės, tylos minute pagerbti žuvusieji (dalis aukų palaidota Vilniuje).
Pasiekę užsibrėžtą tikslą, LKKSS VAS atstovai aplankė rašytojo, kraštotyrininko, kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino kapą (1899-1985) Kernavės Šv.. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventoriuje, stabtelėjo ties LDK kunigaikščio Vytauto Didžiojo-Aleksandro statula. Vėliau užlipo ant vieno iš Kernavės piliakalnių, kad pasigrožėti žiemiškais apylinkių ir tekančios Neries vaizdais. Grįžtant namolio, pakeliui į Vilnių, Dūkštų gamtiniame rezervate, Dūkštų ąžuolyne, aplankytas ąžuolas „Ąžuolų karalienė“ (skersmuo 1,4 m., apimtis 4,4 m).
Norėčiau paminėti, kad pakeliui į Draučius, aplankytos Vilniuje Viršuliškių kapinės. Čia, prie 1955 m. liepos mėn GULAG’o politinių kalinių sukilimo Vorkutos pataisos darbų lageryje (Komijoje) organizatoriaus ir dalyvio Edvardo Buroko kapo (už tai jam 2008 m. buvo pripažintas kario savanorio statusas) ir „antrosios savanorių kartos“ Povilo Plechavičiaus rinktinės karių kapų buvo uždegtos žvakės ir padėta gėlių (dim. mjr. Antano Buroko rūpesčiu).
Išvykoje dalyvavo LKKSS VAS nariai: dim. mjr. Antanas Burokas, dim. mjr. Jonas Juodka, ats. ltn. Vytautas Račkauskas ir ats. gr. Dainius Gudelis. Delegaciją lydėjo Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos narė-rėmėja Sigutė Imbrasienė. Draučių kaime, jau po mūsų apsilankymo, aukų atminimą pagerbė ir LKKSS VAS narys ats. kpt. Vytas Šareika su žmona.

Informaciją pateikė LKKSS VAS narys, ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas

Paskelbta Naujienos, VAS nariai.
  1. Pagarba, vyrai ir moterys, kad tęsiate Vyto Šareikos pasiūlytą idėją pagerbti Draučių kaimo aukas. Labai greitai šios žudynės buvo nugramzdintos užmarštin…Ar atsitiktinai?..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *