NAUJIENOS

2017-01-21 LKKSS 90-mečio minėjimas Kaune

LKKSS įstatų pakeitimų projektas

LKKSS valdyba 2018-11-18 posėdyje nusprendė gruodžio 16 d. Vilniuje sušaukti LKKSS visuotinį susirinkimą ir teikti jam tvirtinti naujų LKKSS įstatų projektą