NAUJIENOS

2020-01-10 Prezidentas įteikia Sausio 13-osios atminimo medalius. R.Dačkaus nuotr. (lrp.lt)

Nuolanki rusifikacija

Istorija Ukrainai vis dar kelia unikalią super užduotį — laimėti karą su raškostanu vadovaujant giliai indoktrinuotiems rusų pasaulio mažiarusiams.

Be panikos: tiesiog tai tikras karas

Ukrainiečių ugniai Rytų fronte pasiekiami tik pirmoje puolančios armijos linijoje esantys priešai, ir dabar jiems tikrai kliūna pagal pilną programą.

A.A. Romualdas Šimanskas

Gegužės 18 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Romualdas Šimanskas (1941-10-15 – 2022-05-18)