NAUJIENOS

Amžinoji šviesa tešviečia Antanui Terleckui

2023 m. vasario 16-ąją, eidamas 96-uosius metus mirė Lietuvos disidentas, politinis kalinys, Laisvės premijos laureatas, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius

2023-02-09 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Antano Buroko nuotr.

… tarsi savu balsu kalbėtų

Š. m. vasario 9 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko gen. ltn. Jono Vyrtauto Žuko knygos „Be užuolankų. Atsiminimai. 1983-2007.“ (324 psl.) sutiktuvės

2023-01-28 Jono Žemaičio aikštėje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.

Buvome, esame, būsime!

Sausio 28 dieną iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo 30-metis.