NAUJIENOS

A.A. Valentinas Guršnys

Balandžio 6 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. majoras Valentinas Guršnys (1948-09-22 — 2021-04-06)

Džiugi balandžio 1-osios žinia

Šiandien buvo pagerbti kūrėjai savanoriai, knygos „5.56×100 šovusių į galvą, arba auliniais batais pramintų minčių“ autorius ir iliustratorius

Sprendimas istorinėje Sausio 13-osios byloje

Apeliacinis teismas sugriežtino bausmes, patenkino civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo bei konstatavo, kad kruvini Sausio įvykiai buvo planuota karinė Tarybų Sąjungos vadovų ir kariškių operacija.

Ar neapykanta yra gėris?

Pirmojo šalies vadovo atkūrus nepriklausomybę Vytauto Landsbergio pastebėjimai Kovo 11-osios išvakarėse

A.A. Saulius Veprauskas

Kovo 7 d. mirė Specialiųjų karinių pajėgų padalinio kūrėjas, dim. pulkininkas leitenantas Saulius Veprauskas (1952 – 2021)