NAUJIENOS

Švęskime Lietuvos narystę NATO kartu!

Šiais metais Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO mini savo gyvavimo 70-metį, o Lietuva – 15-ąsias narystės joje metines. Paminėkime šias sukaktis solidariai, prasmingai ir džiugiai!

A. A. Jeronimas Kraulys

2019 m. kovo 18  d. Amžinybėn iškeliavo Lietuvos Vietinės rinktinės karys, Vilniaus vietinės rinktinės karių apygardos pirmininkas, dimisijos kapitonas Jeronimas Kraulys

A. A. Vytautas Balsys-Uosis

2019 m. kovo 18  d. Amžinybėn iškeliavo Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininkas, dimisijos majoras Vytautas Balsys – Uosis

Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia

kovo 15 d. 17:00 į „Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 40-mečio įsteigimo paminėjimą, kovo 16 d. 16:00 į  muzikos ir poezijos popietę, kovo 22 d. 18:00 į Vytauto Leščinsko knygos „Vampyras iš 33-iosios palatos“ pristatymą