NAUJIENOS

2021-11-24 Vilniaus Rotušėje

Sveikiname LKKSS VAS narius

Rimą ANGLICKĄ, Gasparą GENZBIGELĮ, Alvydą PUTNĄ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu

A.A. Juozas Jakavonis-Tigras

Lapkričio 23 d. eidamas 97-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris partizanas

Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso

Skelbiame LKKSS valdybos pirmininko 2021-10-20 rašto LRS Pirmininkei ir LRS (bei LKKSS) nario Arvydo Pociaus 2021-10-25 atsakymo LKKSS valdybos pirmininkui,  valdybai ir skyriams tekstus

2021-10-13 Liepynės kapinėse

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Spalio 13 d. Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype amžinojo poilsio atgulė a.a. Petro Slavinsko, LKKSS VAS pasieniečių būrio nario, žemiškieji palaikai.

A.A. Petras Slavinskas

2021 m. spalio 10 d., eidamas 76-uosius metus, po sunkios ligos mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. leitenantas Petras Slavinskas (1946-08-05 – 2021-10-10)