NAUJIENOS

VAS narių jubiliejiniai gimtadieniai: rugsėjis

LKKSS Vilniaus skyriaus valdyba sveikina visus skyriaus narius, 2015 m. rugsėjo mėnesį švenčiančius savo gimtadienius. Ypatingas pasveikinimas tų narių, kurie rugsėjį švenčia jubiliejinius gimtadienius. Informaciją apie jubiliejinius gimtadienius sužinosite  paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą:

Pirmosios šaulių kovinių vienetų jungtinės pratybos

Rugpjūčio 29-30 d. Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone įvyko pirmosios koordinacinės Lietuvos šaulių sąjungos kovinių padalinių atstovų pratybos. Jų tikslas – inicijuoti kovinių padalinių formavimo ir įteisinimo procesus, siekiant įgyvendinti įstatymuose numatytą galimybę šauliams sustiprinti Lietuvos kariuomenę ir valstybės gynybinę galią. Pratybos susidėjo iš trijų etapų. Pirmiausia LŠS vadas su štabo darbuotojais šauliams pristatė kovinių būrių […]

AtA Eugenijus Miliauskas

Rugpjūčio 24 d. mirė LKKSS narys, dimisijos komandoras Eugenijus Miliauskas. Velionis buvo vienas iš Lietuvos Karinio jūrų laivyno atkūrimo dalyvių. Dalyvavo Lietuvos atsargos karininkų sąjūdyje 1989-1990 metais, o 1991 m. sausio 5 d. buvo priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente.  1995 metais tapo LKKSS nariu. Velionis šarvojamas antradienį 17.00 val. J.Matulaičio laidojimo namų 3-je salėje. 18.30 val. už mirusį bus aukojamos Šv. Mišios. Daugiau apie laidotuves […]

Dar kartą apie neteisėtą kario uniformos dėvėjimą

LK Karo policija nuolat vykdo prevencines priemones civilėse teritorijose, siekdama užkirsti kelią neteisėtam kario uniformos, atskirų jos elementų ir skiriamųjų ženklų dėvėjimui viešose vietose. Karo policija primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, neteisėto kario uniformos, atskirų jos elementų ir skiriamųjų ženklų dėvėjimas viešose vietose užtraukia baudą nuo 28 iki 144 Eur. Daugiau apie […]

Tęsiama rinkliava Lietuvoje gydomų ukrainiečių karių palaikymui

Piniginė rinkliava Lietuvoje gydomų ukrainiečių karių palaikymui (gerbūviui) tęsiama iki 2015 m. rugsėjo 15 d.  Kviečiame LKKSS narius ir kitus piliečius paaukoti pinigėlius. Prašome banko pavedimą daryti į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 (Swedbank), nurodant mokėjimo paskirtį – „Ukrainiečių karių palaikymui Lietuvoje“. Daugiau apie aukų rinkimą ukrainiečiams sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą.

Kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinių minėjimas

LKKSS VAS nariai kviečiami dalyvauti kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinių minėjimo renginiuose. Rugpjūčio 21 d. 16.30 val. Šv. Mišios vyks Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje. 18.00 val. prasideda A. Sakalausko pagerbimo ceremonija žūties vietoje. VAS nariai renkasi 17.30 val. prie Sausio 13-osios memorialo ir žygiuoja į A. Sakalausko žūties vietą. Detali programa pridedama.

VAS nariai kviečiami į susitikimą su krašto apsaugos ministru

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas maloniai sutiko atvykti į susitikimą su LKKSS Vilniaus skyriaus nariais. Susitikimas prasidės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Karaliaus Gedimino auloje (III aukšte) rugpjūčio 18 d. (antradienį) 18.00 val. Galima bus užduoti klausimus dominančius visus kariuomenės kūrėjus savanorius. Po susitikimo su ministru vyks VAS valdybos, būrių vadų ir aktyvo posėdis.