NAUJIENOS

Maratono startas

Iš kovo 4 d. Ukrainos savanorio, LKKSS VAS garbės nario biologijos profesoriaus Evgen Dykyj įrašo Facebook sienoje

Nugalėtojų taika

Kovo 1 d. 10:11 ryte rašė Ukrainos savanoris, LKKSS VAS garbės narys biologijos profesorius Evgen Dykyj savo Facebook sienoje

Kovojančiai Ukrainai grąžiname skolą

„Tada mes kovojome už jūsų ir savo laisvę, o dabar priimame Rusijos smūgius ir trukdome agresorių kėslams grąžinti Baltijos valstybes į tautų kalėjimą“