NAUJIENOS

A.A. Jonas Kliauza

2020 m. spalio 14 d. mirė buvęs SKAT štabo viršininko pavaduotojas, dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Kliauza

Spalio 11-ąją vyks Seimo rinkimai

Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti.

2020-09-19 Senajame Subačiuje. srž. A. Puzo nuotr.

Rugsėjis – pirmas laisvės mėnuo

Rugsėjo 19 dieną Senajame Subačiuje (Kupiškio raj.) Dainiaus Gudelio sodyboje vyko skaitomosios ir dainuojamosios patriotinės poezijos popietė