NAUJIENOS

2020-11-08 Atsisveikinant su a.a. Valentu Žilėnu

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Lapkričio 8 d. šarvojimo salėje po pal. J. Matulaičio bažnyčia velionį LK kūrėją savanorį Valentą Žilėną pagerbė LKKSS VAS nariai

A.A. Valentas Žilėnas

Lapkričio 7 d. eidamas 78 metus mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Valentas Žilėnas

A.A. Jonas Kliauza

2020 m. spalio 14 d. mirė buvęs SKAT štabo viršininko pavaduotojas, dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Kliauza

Spalio 11-ąją vyks Seimo rinkimai

Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti.

2020-09-19 Senajame Subačiuje. srž. A. Puzo nuotr.

Rugsėjis – pirmas laisvės mėnuo

Rugsėjo 19 dieną Senajame Subačiuje (Kupiškio raj.) Dainiaus Gudelio sodyboje vyko skaitomosios ir dainuojamosios patriotinės poezijos popietė