NAUJIENOS

Prieš 95 metus Lietuvoje

1926 m. gruodžio 17 d. įvykdytas karinis perversmas, sustabdęs demokratijos vystymąsi, tačiau ilgesniam laikui išsaugojęs šalies nepriklausomybę

2021-11-24 Vilniaus Rotušėje

Sveikiname LKKSS VAS narius

Rimą ANGLICKĄ, Gasparą GENZBIGELĮ, Alvydą PUTNĄ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu

A.A. Juozas Jakavonis-Tigras

Lapkričio 23 d. eidamas 97-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris partizanas