NAUJIENOS

A.A. Jonas Užurka

Gruodžio 14 d. mirė istorinių romanų rašytojas dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Užurka

Įveikime koronavirusą kartu

Naudodamiesi savo išmaniajame telefone mobiliąja programėle „Korona Stop LT“ mes galime kur kas greičiau sustabdyti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimą visuomenėje.

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio ir Vilniaus karinės įgulos vado brg. gen. Raimundo Vaikšnoro sveikinimas

Skulptūra, skirta Giedraičių mūšio šimtmečiui paminėti (autorius – Džiugas Jurkūnas). D.Jurkūno nuotr.

Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Šiomis dienomis sukanka 100 metų nuo Giedraičių arba Širvintų–Giedraičių mūšio, kuomet Lietuvos kariuomenei sustabdžius lenkų generolo Liucijaus Želigovskio dalinių veržimąsi gilyn į Lietuvą buvo apginta Lietuvos laisvė.

2020-11-08 Atsisveikinant su a.a. Valentu Žilėnu

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Lapkričio 8 d. šarvojimo salėje po pal. J. Matulaičio bažnyčia velionį LK kūrėją savanorį Valentą Žilėną pagerbė LKKSS VAS nariai

A.A. Valentas Žilėnas

Lapkričio 7 d. eidamas 78 metus mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Valentas Žilėnas