NAUJIENOS

„Studenčiokai atėjo“

1991 m. sausio 8 d. aš, kaip ir kiti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakulteto studentai, ruošiausi paskaitai. Staiga pasirodė fakulteto prodekanas Algimantas Šatas ir pasakė: „Vyrai skubiai renkamės kieme“.

Paskutinė pagarba mirusiam bendražygiui

2021-01-07, ketvirtadienį, 12 val., Vilniuje M. K. Paco g. 4 šarvojimo salėje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai pagerbė a. a. dim. plk. ltn. Antaną Gasparą

A.A. Juozas Prūsas

2021 m. sausio 1 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ats. vyresnysis seržantas Juozas Prūsas (1971-05-16 – 2021-01-01)

A.A. Antanas Gasparas

2020 m. gruodžio 31 d., eidamas 90-uosius metus mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. pulkininkas leitenantas Antanas Gasparas (1931-06-14 – 2020-12-31)

2020-01-01 Katedros aikštėje. S.Žiūros nuotr. (15min.lt)

Minima Lietuvos vėliavos diena

Pirmąją Naujųjų metų dieną Vilniuje tradiciškai, tačiau be žiūrovų ir kariuomenės kūrėjų savanorių rikiuotės, vyko Lietuvos vėliavos dienos minėjimas.

A.A. Jonas Užurka

Gruodžio 14 d. mirė istorinių romanų rašytojas dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Užurka

Įveikime koronavirusą kartu

Naudodamiesi savo išmaniajame telefone mobiliąja programėle „Korona Stop LT“ mes galime kur kas greičiau sustabdyti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimą visuomenėje.

Su Lietuvos kariuomenės diena!

Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio ir Vilniaus karinės įgulos vado brg. gen. Raimundo Vaikšnoro sveikinimas

Skulptūra, skirta Giedraičių mūšio šimtmečiui paminėti (autorius – Džiugas Jurkūnas). D.Jurkūno nuotr.

Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Šiomis dienomis sukanka 100 metų nuo Giedraičių arba Širvintų–Giedraičių mūšio, kuomet Lietuvos kariuomenei sustabdžius lenkų generolo Liucijaus Želigovskio dalinių veržimąsi gilyn į Lietuvą buvo apginta Lietuvos laisvė.